Từ vựng tiếng anh theo chủ đề sinh hoạt hằng ngày

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề sinh hoạt hằng ngày – Chăm sóc hoa xin giới thiệu đến các bạn bài viết từ vựng tiếng anh theo chủ đề Daily Routines. Bài viết nói về những cụm từ vựng tiếng anh phổ biến liên quan đến sinh hoạt hằng ngày.

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề sinh hoạt hằng ngày

Từ vựng tiếng anh theo chủ đề sinh hoạt hằng ngày

Trước hết, chúng ta hãy cùng nói qua phương pháp tự học tiếng anh online này nhé! Phương pháp này được trung tâm anh ngữ Langmaster thực hiện và toàn bộ nội dung video được chính trung tâm đào tạo tiếng anh Langmaster thực hiện biên soan.

Phương pháp học tiếng anh online qua video:

 • Bước 1: Lắng nghe cụm từ tiếng anh
 • Bước 2: Tưởng tượng về cụm từ tiếng anh
 • Bước 3: Hành động diễn tả về cụm từ
 • Bước 4: Gắn cảm xúc vào cụm từ

Chăm Sóc Hoa sẽ tổng hợp toàn bộ video và những cụm từ tiếng anh để cho các bạn dễ dàng theo dõi

Tổng hợp từ vựng tiếng anh theo chủ đề daily routines

 • Make the bed: Dọn giường
 • Get dressed: Thay quần áo
 • Have breakfast: Ăn sáng
 • Go to school: Đi đến trường
 • Learn English: Học tiếng anh
 • Play football: Chơi bóng đá
 • Go home: Về nhà
 • Take a shower: Đi tắm
 • Do the dishes: Rửa bát
 • Go to bed: Đi ngủ

Đoạn văn tiếng anh mẫu về chủ đề daily routines

I get up early in the morning, I make the bed and get dressed. Then I go downstairs to have breakfast then I go to school by bike. I learn English. English is so much fun. In the afternoon I play football. I score a goal and we win! It’s time to go home. I sing when I take a shower as I’m so happy. Then I do the dishes to help my mom. Oh I’m the best child in the world. After a long day, I go to bed feeling so relaxed. What a great day!

Xem thêm bài viết: https://chamsochoa.com/tu-hoc-tieng-anh/